1. Làm việc ở bất cứ 1 chỗ nào cũng nên làm việc trên tinh thần cống hiến/đóng góp đc 1 cái j đó cho nơi đó => đc ghi nhận

2. Nên trang bị cho bản thân các kỹ năng/kiến thức đa dạng để có thể sống sót ở bất cứ một hoàn cảnh nào (cạnh tranh ngày càng nhiều)

Advertisements