18.10.2011.

Cảm giác lẫn lộn…Thời gian trôi nhanh quá, làm cho người ta chưa kịp nhìn lại bản thân mình thế nào…10 tháng…Nếu…Chữ nếu luôn được bỏ ngỏ như thế, chán thật…

Advertisements