“Công cụ” cổ vũ tinh thần:

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trên đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Chẳng thuộc về bất cứ một riêng ai

Nhẹ nhàng, thanh thản, hy vọng, niềm tin, đứng vững!

Advertisements